Hogyan épül fel egy kutatáson alapuló publikáció?

Publikáció címe Ez határozza meg tömören a fő gondolatmenetet. Lehet utána alcím is. Ne tartalmazzon rövidítéseket. Abstract A publikáció rövid, tömör összefoglalása tájékoztató jelleggel. Tartalmazza a célkitűzéseket. A publikáció hosszától függően néhány sor - féloldal közötti terjedelmű. Bevezetés Ide kerül a vizsgált probléma bemutatása. Térjen ki annak jelentőségére. Tartalmaz hipotéziseket, és/vagy kutatási kérdéseket. Szakirodalmi háttér Ez a rész tárgyalja a vonatkozó irodalmat, bemutatja hogyan kapcsolódik a saját kutatás mások kutatásához, eredményeihez. Logikailag is összefűzi a különféle tanulmányokat. Saját kutatás A kutatási terv és annak részleteinek bemutatása kerül ide. Ered

Egészségügyi/ Szociológiai témaajánló

téma: Az altruizmus szerepe az orvosi és ápolói pályaválasztásban a kutatások tükrében szak: egészségügy, szociológia felmerülő kérdések: Milyen mértékben van hatással az altruizmus az orvosi/ápolói pályaválasztásra? Milyen új motivációk jelentek meg az utóbbi időben (40-50 évben) a pályaválasztás során? Hogyan változott az orvosi/ápolói hivatáson belül a személyes segítségnyújtás? Csak személyes segítségnyújtásról beszélhetünk vagy a kutatási terület is ide sorolható? Ezek a változások hogyan érintik az egészségügyi altruizmust? linkek ötleteléshez: http://metszetek.unideb.hu/files/tanulmany_05-21.pdf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575371/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar

Kisebb beadandók

Félév során egy-egy tárgyból felkínálják azt a lehetőséget, hogy beadandó házival kiválthatsz egy-egy vizsgát. Jobb esetben több ilyen alkalom is kínálkozik, így a vizsgaidőszakra már néhány tárgyat teljesíteni tudsz. Mire érdemes figyelni a rövidebb beadandók esetén? Leginkább arra, hogy kerek egész legyen az írásod. Legyen eleje és vége, azaz tartalmazzon bevezető és összegző részt, közte pedig a tartalmi kifejtést. A bevezető és az összegző esetében ne hosszú, hanem inkább releváns szövegre gondolj. Vegyünk egy példát! Ha az egyik beadandód egy könyv rövid összefoglalása 5 oldalban, akkor valahogy így nézzen ki a szöveg felosztása hosszra és tartalomra: Bevezetés: kb. 1/3 – ½ oldal Tartal

Kérdőív csere-bere

Kérdezz-felelek hét! Felmerült a Kérdezz-felelek! héten egy kérdés, amit elsőre nem is értettem, kétszer kellett elolvasnom. A kérdés arra vonatkozott, hogy: lehet-e kérdőíveket cserélgetni? Mármint, hogy …-futott át az első gondolat a fejemen – egy dolgozaton belül? De aztán rájöttem, az illető arra kérdezett rá, hogy egymás között tudtok-e /lehet-e ugyanazt a kérdőívet cserélgetni. Felhasználhatjátok-e ugyanazt a kérdőívet két szakdolgozathoz? Igen, fel lehet használni más kérdőívét a dolgozatodban, a következő néhány szempont figyelembevételével. Hivatalosan közzétett, publikált eredményeket tartalmaz a kérdőív, amit valamilyen minta alapján készített a felhasználó és az eredetét igazolni

Témaajánló

téma: A hazai KKV szektor versenyképességének megítélése régiós szinten, az Európa 2020 versenyképességi index tükrében. szak: kontrolling, számvitel, gazdálkodás, menedzsment Feldolgozhatod a témát a KKV egy szegmense (például mikrovállalkozások vagy gazdasági ágazat) szerint. Választhatsz egy-egy területet (például vezetői számvitel), ami szempontjából vizsgálod a versenyképességet. Felmerülő példakérdések: Mennyire versenyképesek a hazai KKV-k? Versenyképességen belül mely szegmensben erősebbek? Milyen regionális összefüggések érzékelhetők országon belül? Milyen regionális összefüggések érzékelhetők Unión belül? linkek gondolatébresztéshez: https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/t

KATEDRA nyelviskola, egy együttműködés kezdete….

Nyelvtanulás és vizsgázás terén rengeteg lehetőség adott, nem könnyű annak, aki választani szeretne. Ha eleve nem meghatározott, melyik nyelvvizsgát kell letenned, akkor a döntésben segíthet egy olyan nyelvvizsgaközpont, ahol többféle vizsga letételére van lehetőség és még segíteni is tudnak a választásban. A KATEDRA nyelvvizsgaközpont ilyen hely. Bár nem minden nyelvvizsga érhető el náluk sem, de a jelentősebbek igen. Megtalálod a BGE, BME, Corvinus, ELTE Origo, ITOLC, vagy az EUROEXAM nyelvvizsgákat is. További előnye a KATEDRA nyelviskolának, hogy jelenleg országosan, 37 városban van jelen. Havonta átlagosan 1000 sikeres vizsgát tesznek a diákok országszerte. Ha még nem érted el a nyelvvi