top of page

39, 33, 26, 12, 7, 4, 3, 3 Mi ez? És hogyan lehet ebből témaötlet?


A National Geographic decemberi számában olvastam egy rövid cikket Világkép címmel. Az írás a világ vallási ünnepeit veszi számba a kilenc legnagyobb vallás esetében. A címben szereplő számsor ennek a kilenc vallásnak az ünnepeit mutatja csökkenő sorrendben. A sort 39 ünnep/évvel a hinduizmus nyitja és 3-3 ünnep/évvel a budhizmus és a konfucianizmus zárja. Egy gyönyörű ábra szemlélteti az ünnepnapokat havi lebontásban, vallásonként.

A vallási ünnepek a szakrális történések felidézői. A modern ünnepek is ezt utánozzák valamilyen formában. A vallási és általában az ünnepekhez kapcsolódva mutatok néhány témaötletet, amiket felhasználhatsz a szakdolgozathoz.

 • Az ünnepek magán és közösségi jellegének változásai a különféle korokban.

 • Az ünnepek magán és közösségi jellegének változásai a különféle politikai rendszerekben.

 • A vallási és a nem vallási ünnepek azonosságai és eltérései.

 • A 9 legnagyobb (hinduizmus, judaizmus, szikh, kereszténység, baha’i hit, iszlám, taoizmus, buddhizmus, konfucianizmus) vallás ünnepeinek összehasonlítása vallási szempontból.

 • Az ünnep, mint a közösség meghatározó jegye. (karneválok, falunap, szüreti mulatság, cégrendezvények)

 • Az ünnepekben tetten érhető üzenetek. Hogyan ismerhető fel bennük adott közösség értékrendje, a tisztelet, a megbecsülés, a tradíció, a jövőkép?

 • Ünnepek kontra reklámok. Hogyan ismerhető fel az érték egy-egy ünnep segítségével? Ma az látszik, aki/ami megmutatja magát. De hogyan használható fel egy-egy ünnep a láttatásra a reklámok igénybevétele nélkül? Egyáltalán milyen területen (tudomány, kozmetikai ajándék, divattermék) érdemes az ünnepekkel számolni inkább, mint a reklámokkal.

 • A vállalati ünnepek változásai az elmúlt 100 évben. A céges ünnepek mennyire köthetők állami vagy politikai eseményekhez?

 • Ünnepek otthon és az iskolában, avagy a nevelési célzat megjelenése az ünnepekben.

 • Ünnepek nemzetiségi változásai, eltérései Európában

 • Az uniós csatlakozás hatása a nemzeti és nemzetiségi ünnepekre

 • A családi, iskolai ünnepek hatása a gyermekkori szocializációban

 • A magyar ünnepek eredete és újjászületése

 • Az ünnep, mint emlékezéstechnika, fő összetevői (- tudatosítás, megszívlelés, szívbe vésés, - nevelés, továbbadás, - látható megjelenítés, - limitatív, határjelölő szimbolika, - tárolás, közzététel, - kollektív emlékezés ünnepei, - szóbeli továbbörökítés, - szerződés szövegének kanonizációja)

Bármelyik témacímből készíthetsz szakdolgozatot vallási, kommunikációs, történelmi, mitológiai, tanulás módszertani, pszichológiai, marketing és még sok más szakon is.


76 megtekintés0 hozzászólás
bottom of page